Szkolenie pracowników wyznaczonych do ochrony PPOŻ i ewakuacji

Cena
70.00

Kategorie

Szkolenia BHP

W cenie:

dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników  wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Podstawa prawna:

Ustawa Kodeks Pracy – art. 2091

Dokumentacja:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp – szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacyjnej, z wykorzystaniem multimediów, grafik, wykresów itp.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników oraz postępowania w trakcie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń. 

Tematy szkolenia

1. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
2. Źródła zagrożeń pożarowych w obiektach budowlanych
3. Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków
4. Zasady postępowania pracowników i innych osób w trakcie ewakuacji
5. Zasady postępowania w trakcie powstania pożaru
6. Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje, rozmieszczenie, wykorzystanie i konserwacja

Kontakt

E-mail: szkolenia@aligas.pl
Telefon: +48 667 122 822
Adress: ul. Królowej Jadwigi 60
34-400 Nowy Targ