Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Cena
50.00

Kategorie

Szkolenia BHP

W cenie:

dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Podstawa prawna:

Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm.]

GWARANCJA SATYSFAKCJI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI.

Dokumentacja:

Certyfikat zgodny z ww. rozporządzeniem i polskim prawem +
program szkolenia + niska faktura – WAŻNE 5 LAT – przesłane pocztą.

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp – szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacyjnej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji!
Forma: prezentacje multimedialne + tekstowe lekcje.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami. 

Tematy szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie    bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów
związanej z wykonywanym zawodem,
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i
pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno sanitarnych),
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla
maszyn i innych urządzeń technicznych,
– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny pracy,
– nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

E-mail: szkolenia@aligas.pl
Telefon: +48 667 122 822
Adress: ul. Ku Studzionkom 42
34-400 Nowy Targ