Szkolenie BHP dla pracodawców i kierowników oraz innych osób kierujących pracownikami

Cena
90.00

Kategorie

Szkolenia BHP

W cenie:

dostęp do szkolenia, egzamin, certyfikat, przesyłka, pomoc i konsultacje, gratisy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Podstawa prawna:

Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm. ]

GWARANCJA SATYSFAKCJI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Dokumentacja:

Certyfikat zgodny z ww. rozporządzeniem i polskim prawem +
program szkolenia + faktura – WAŻNE 5 LAT – przesłane pocztą.

Sposób organizacji szkolenia:

E-learning bhp – szkolenie online na nowoczesnej platformie edukacyjnej, z wykorzystaniem multimedialnych lekcji!
Forma: prezentacje multimedialne.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami. 

Tematy szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
– ochrony pracy kobiet i młodocianych,
– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
– szkolenia w zakresie bhp,
– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zwiazanego z tymi zagrożeniami.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych warunków pracy zgodnie z przepisami.

SIGN UP NOW

Kontakt

E-mail: szkolenia@aligas.pl
Telefon: +48 667 122 822
Adress: ul. Królowej Jadwigi 60
34-400 Nowy Targ